View More


काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित क्वारेन्टाइनको अनुगमन सुरु

Date : 2020-04-11 | Source : www.nepalipaisa.com

सरकारले स्थानीय तह तथा अन्य निकायमार्फत व्यवस्थापन गरिएका क्वारेन्टाइनको मापदण्ड पुगे नपुगेको बारे स्थलगत अवलोकन गर्ने भएको छ ।

Read Full News

Loading