View More


कोरोना भाइरस खोप निर्माणमा सफलता हासिल हुँदै गएको अमेरिकाको भनाई

Date : 2020-05-19 | Source : www.nepalipaisa.com

अमेरिकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप निर्माणमा सफलता हासिल हुँदै गएको बताएको छ । अमेरिका सरकारी तथा विभिन्न निजी प्रयासहरुबाट पनि खोप विकासका कार्यक्रम चलिरहेको छ । 

Read Full News

Loading