View More


सरकारले चीनबाट कोरोना भाइरस नियन्त्रणका स्वास्थ्य सामाग्री ३ दिनभित्र ल्याउने

Date : 2020-03-25 | Source : www.nepalipaisa.com

सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगाउन अत्यवाश्क स्वास्थ्य साधन तथा उपकरणका लागि चीनसँग सहयोग माग्ने भएको छ 

Read Full News

Loading