View More


भारतमा कोरोना भाइरसको १० करोड डोज स्पुतनिक खोप उत्पादन गर्ने रुसको घोषणा

Date : 2020-11-27 | Source : www.nepalipaisa.com

कोरोना भाइरस विरुद्धको रसियाली स्पुतनिक भी खोप भारतमा उत्पादन गरिने भएको छ ।

Read Full News

Loading