View More


कोरोना महामारीपछि बिमा व्यवसायमा सम्भावना अधिक, केही चुनौती पनि छन्

Date : 2020-11-28 | Source : www.nepalipaisa.com

प्राकृतिक र मानव सिर्जित जोखिमबाट मानवीय जीवन, व्यवसाय, सम्पत्ति र दायित्वको रक्षावरण गरी वित्तीय सुरक्षा प्रदान गर्न बिमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।

Read Full News

Loading