View More


कोरोनाको आपतकालीन खोप प्रयोग गर्न दिनेमा दोस्रो मुलुक बन्यो बहरानइन

Date : 2020-12-06 | Source : www.nepalipaisa.com

कोरोनाको खोप आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिनेमा बहराइन दोस्रो देश बनेको छ । 

Read Full News

Loading