View More


भारतद्वारा विश्व समुदायलाई २ करोड २२ लाख खोप हस्तान्तरण

Date : 2021-02-15 | Source : www.nepalipaisa.com

कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विकास गरेको भारतले विश्व समुदायलाई २ करोड २९ लाखभन्दा बढी खोप प्रदान गरेको छ ।

Read Full News

Loading