View More


२५ जनाभन्दा धेरै भेला हुन रोक लगाऔं-स्वास्थ्य मन्त्रालय

Date : 2021-04-09 | Source : www.nepalipaisa.com

 स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ जनाभन्दा धेरै भेला हुन रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । 

Read Full News

Loading