View More


जापानले विकास गर्यो ५ मिनेटमै कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्ने प्रविधि

Date : 2021-04-20 | Source : www.nepalipaisa.com

जापानले ५ मिनेटमै कोभिड १९ संक्रमण भए नभएको बारेमा थाहा पाउने प्रविधि पत्ता लगाएको छ ।

Read Full News

Loading