View More


कोभिड–१९ रोकथाम तथा उपचारका लागि ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित

Date : 2021-05-16 | Source : www.nepalipaisa.com

कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति दिएको छ ।

Read Full News

Loading