View More


भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितका लागि नयाँ औषधि प्रयोग गर्न अनुमति

Date : 2021-05-18 | Source : www.nepalipaisa.com

कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामीको उपचारमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले भारतमा स्थानीय रूपमा विकसित नयाँ औषधिलाई अनुमति दिइएको छ ।

Read Full News

Loading