View More


भारतमा दैनिक संक्रमित संख्यामा फेरि वृद्धि

Date : 2021-09-02 | Source : www.nepalipaisa.com

भारतमा कोरोना भाइरसबाट नयाँ संक्रमित संख्यामा फेरि वृद्धि भएको छ । 

Read Full News

Loading