View More


काठमाडौं उपत्यकामा मास्कबिना गाडी चढ्न नपाइने

Date : 2021-10-01 | Source : www.nepalipaisa.com

काठमाडौं उपत्यकामा मास्क बिना सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्न रोक लगाईएको छ । 

Read Full News

Loading